Jak co roku w niedzielę misyjną odwiedzili nas misjonarze  ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którzy ciekawie opowiadali nam o pracy misyjnej. Można też było wesprzeć potrzebujących kupując pamiątki wykonane w Afryce.