Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. Bóg przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować. On staje między nami jako Emmanuel - Bóg z nami i Książę Pokoju, i pragnie – szczególnie dziś - byśmy naśladowali Go, niosąc pokój całemu światu. Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, pragniemy wszystkim Parafianom i Gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami

                 życzą Kapłani parafii św. Wojciecha w Lidzbarku