Nabożeństwa majowe - w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 16.30